Tehlikenin farkında mısınız?

children s team building on green grassland

Ülke olarak yerel seçimler, skandallar ve kavgalara odaklanmışken, öncülerin şehri İzmir’i, ufukta büyük bir tehlike bekliyor: kolektif yaratıcılığımızın körelmesi... Gelecek bilimci ve oyun tasarımcısı Yeşim Kunter, durumun ciddiyetini, İzmir’de yaptığı bir atölye sırasında fark etmiş. Başından geçenleri, Yeşim’in ağzından dinleyelim: ‘İzmir’de, oniki yaşında çocuklara oyun oynatmam istendi. Önlerine, rastgele malzemeler koydum ve onlardan bir gemi …

Erişilebilir Toplumsal Mekanlar Yaratmak

Gezi Parkı direnişi sayesinde ‘toplumsal alan’ bilincimiz uyandı. Bu, İzmir gibi hızlı ve sağlıksız büyüyen şehirler için çok önemli, çünkü hızlı büyüyen şehirler, varoluş sebeplerini unutuyorlar. Çoğumuz için zengin şehir, kalkınmış şehir anlamına gelir. Oysaki  ekonominin şehir yaşamı üzerindeki hegemonyası yeni bir gelişme. Binlerce yıl önce yerleşik yaşama geçilmesinin sebebi ekoknomi değilmiş. İnsanoğlunun şehir kurmasının …

Friends of …

Son genel seçimler gösterdi ki öyle ya da böyle İzmir önümüzdeki birkaç yıl içinde fiziksel olarak ciddi değişimler geçirecek. Merkezi hükümet te, belediye de bu yönde vaatler verdiler. Tabi bunları şehrin asıl sahibi olan bizlere danıştılar mı? Şahsi görüşüm iki tarafın proje mücadelesi sırasında olan mazide kalan güzel İzmir’e olacak. Ama suçu önce kendimizde aramamız …