İzmir Gastronomi Manifestosu

İzmir’in çok sesli ve çok renkli zengin geçmişini belki de hiç bir şey mutfağı kadar iyi yansıtmıyor. Dünya Gurme Kentler Birliği olan Delice’in Türkiye’den sadece iki üyesi olduğunu biliyor muydunuz? Gaziantep ve İzmir. Öte yandan ne yazık ki İzmir mutfağı, hakettiği derecede bilinmiyor. Bunun bir sebebi, kentteki aktörlerin hep bir ağızdan aynı hikayeyi anlatmaması. Daha [...]

Bir ata sporu olarak sokak isimlerini değiştirmek

Dünyanın neresine giderseniz gidin, bir çok tarihi sokağın, eskiden hayvanların kullandığı patikaların üzerine inşa edildiğini biliyor muydunuz? Buradan yola çıkarak, “sokak, bir şehrin en eski parçasıdır” diyebiliriz. Dolayısıyla da bir kentin toplumsal belleği ve kimliği her şeyden önce sokaklarında yaşar.  Sokakları genelde hep iki boyutlu düşünürüz: genişlik ve uzunluk. Oysa sokağın bir de derinliği var. Ancak burada bahsettiğimiz fiziksel [...]

İzmir ve Uluslararası Etkinlikler

architecture building expo museum

Rahmetli Ahmet Priştina vaktiyle, “İzmir fuarlar ve kongreler kenti olacaktır.” demişti. Akabinde Üniversite Olimpiyatları geldi. Onu irili ufaklı bir sürü etkinlik izledi. Arada iki tane de başarısız EXPO başvuru deneyimimiz oldu. Bu ay, mega etkinliklerin İzmir için doğru bir hedef olup olmadığını tartışacağız. Dünyanın dört yanında kent ve ülke yöneticileri başta olimpiyatlar ve Dünya Kupası [...]

Laboratuvar İzmir

Geçtiğimiz ay İzmir’in Türkiye’nin Silikon Vadisi olup olamayacağını tartışmıştık. Turizm-teknoloji sektörünün duayeni Ferda Kert ile bu konuyu konuştuk. Ferda Bey, yeni medya, iletişim teknolojileri ve pazarlama endüstrileri alanlarında 25 yıldır tanınan biri. Türkiye’nin en başarılı 10 girişimcisinden biri seçilmiş. İyi okumalar! Alfa Kent dediğiniz bir vizyon var. Nedir bu? Girişim dünyasında alfa diye bir kavram [...]

Silikon Vadisi Olmak

serious ethnic young woman using laptop at home

Çok değil, daha bir kaç sene öncesine kadar gazetelerde marka şehir haber furyası vardı: “Divriği’yi marka şehir yapacağız”, “Afşin marka şehir olma yolunda”, “Pursaklar marka şehir hedefine kilitlendi.”  Bu mekanların ne kadarı söylemlerini hayata geçirdi, kaçı hedefine ulaştı bilmiyoruz. Ancak görüyoruz ki marka şehir olma sevdası bugünlerde evrim geçirmiş. Bir süreden beri bir çok mekan [...]

Çatıdan taze

person holding black scissors

Tunç Soyer’in en önemli seçim vaatlerinden bir tanesi Yeşil bir İzmir yaratmaktı. Bu doğrultuda, “kişi başına düşen yeşil alan miktarını 30 metrekareye çıkaracağız” şeklinde bir söz vermişti. Daha önceki yazılarımızda atıl alanları değerlendirmek suretiyle İzmir’de kişi başına düşen yeşil alanı arttırabilecek yaratıcı çözümler paylamıştık. Bunlardan bir tanesi de apartmanların çatılarında kurulabilecek bahçeleriydi. Gelin bu ay [...]

İzmir için Sürdürülebilir Turizm

tender traveling woman on board of sailing yacht

Bir süre önce İzmir Vakfı, İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi ve Eylem Planı adı altında önümüzdeki beş senenin yol haritasını yayınladı. Amaç, “İzmir’deki tüm kurumların turizm ve tanıtım politikalarını ortaklaştırmayı ve İzmir’in değerlerini sürdürülebilir turizme kazandırmayı hedeflemek.” Benzer bir gayeyi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin en son stratejik planında da görüyoruz: “Oluşturulan stratejinin ana hedeflerinden biri olan sürdürülebilir [...]

İzmir ve Sorumlu Turizm

woman in green sweater smiling

“Çalış; biriktir; seyahat et; tekrarla.”“Senede bir defa daha önce hiç görmediğin bir yere git.” Bir sene öncesine kadar bu ve benzeri mesajlar her yerde karşımıza çıkardı. Salgınla boğuştuğumuz bir dünyada böylesine laflar kulağa artık sorumsuz, hatta ürkütücü geliyor. Seyahat ve turizm, koronavirüsün en çok vurduğu sektörlerden biri. Ne de olsa, salgın başladığından beri sorumluluk bilinci [...]

Pandeminin getirdiği fırsat

woman in red long sleeve writing on chalk board

2007, insanlığın ileride hatırlayacağı bir seneydi. Çünkü küresel ölçekte ilk kez, kentli nüfusu kırsal nüfusu geçti. Günümüzde, dünya nüfusunun yarısından fazlası artık kentsel alanlarda yaşıyor. Bununla birlikte, kentleşme, son birkaç yüzyıla özgü bir eğilim. Bu yüzden dünya genelinde kentsel alanlarda her 3 kişiden 1'i gecekonduda yaşıyor. Yani ne köyden kente göç, ne de çarpık kentleşme [...]

Portekiz Stratejik Bisiklet Kümelenmesi

father teaching his son how to ride a bike

Geçtiğimiz ay, Bursa’nın otomotivde başardığı stratejik kümelenme işini İzmir’in bisiklette yapabileceğini kaleme almış, Portekiz örneğinden bahsetmiştik. Sizlerden gelen bir kaç soru ve yorum üzerine bu ay Portekizliler’in başarı öyküsünü ele alacağız ve buradan İzmir için dersler çıkaracağız. İlk olarak rakamlarla konuşalım. Nüfus olarak Portekiz Avrupa Birliği’nin sadece %2’sini oluşturuyor. Ancak AB sınırlarında üretilen her dört [...]