Yeşil Link’e kardeş: Mavi Link

İzmir Kalkınma Ajansı'nın Öncülerin Şehri İzmir için belirlediği, Türkiye’nin ve içinde bulunduğumuz coğrafyanın en sağlıklı şehri olması son derece isabetli bir vizyon. Sadece burada sağlık derken, İzmirlilerin fiziksel ve ruhsal sağlığından, İzmir’in sağlıklı gelişmesine kadar bir çok kavramı içine alan geniş bir yelpazeyi kastettiğimizi hatırlayalım... Geçen ay Los Angeles’ın zamanında planlayıp hayata geçiremediği Yeşil Link …

Yürü ya İzmir: Yeşil Link

İzmir Kalkınma Ajansı'nın önderliğinde gerçekleştirilen ve boşa para ve zaman israfı olduğu düşünülen EXPO ve şehir marka şehir projeleri yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı! Markalaşma süreci sayesinde İzmir’imiz geçmişine baktı. Kim olduğunu ve Türkiye’de oynadığı öncü rolü hatırladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği ve İzmir Ticaret Odası, gelecekte de bu göreve devam etmeye karar kıldı. …