İzmir Bilim Merkezi

İzmir Pazarlama Platformu’nun yaptığı kapsamlı araştırmalar sırayla yayınlanıyor. Yapılan durum değerlendirmesinde iş adamlarına göre kentin iki büyük sıkıntısının İzmir’in yatırım merkezi olarak algılanmaması ve kalifiye işgücünün eksikliği olduğu görülüyor. Tanıtım yapmak kısa vadede fayda getirebilir. Ancak asıl çözüm gelecek nesillere yatırım yapmaktan geçiyor. Bu konudan hareket ederek bu ay İzmir’imizin ithal etmesi gereken bir markadan …