Yürü ya İzmir: Yeşil Link

İzmir Kalkınma Ajansı'nın önderliğinde gerçekleştirilen ve boşa para ve zaman israfı olduğu düşünülen EXPO ve şehir marka şehir projeleri yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı! Markalaşma süreci sayesinde İzmir’imiz geçmişine baktı. Kim olduğunu ve Türkiye’de oynadığı öncü rolü hatırladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği ve İzmir Ticaret Odası, gelecekte de bu göreve devam etmeye karar kıldı. …