Erişilebilir Toplumsal Mekanlar Yaratmak

Gezi Parkı direnişi sayesinde ‘toplumsal alan’ bilincimiz uyandı. Bu, İzmir gibi hızlı ve sağlıksız büyüyen şehirler için çok önemli, çünkü hızlı büyüyen şehirler, varoluş sebeplerini unutuyorlar. Çoğumuz için zengin şehir, kalkınmış şehir anlamına gelir. Oysaki  ekonominin şehir yaşamı üzerindeki hegemonyası yeni bir gelişme. Binlerce yıl önce yerleşik yaşama geçilmesinin sebebi ekoknomi değilmiş. İnsanoğlunun şehir kurmasının …